Coronavirus en vergunningsaanvragen, hoe zit dat?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Blog

Het coronavirus raakt iedereen, ook alle bedrijven en overheden. Hierdoor kan je vergunningsaanvraag vertraging oplopen. Wat nu als het besluit van bijvoorbeeld de gemeente op je aanvraag tot het verlenen van een bepaalde vergunning uitblijft? Hoofdregel is dat een reguliere procedure van toepassing is waarbij een beslistermijn van 8 weken geldt. De reguliere procedure geldt […]