Privacyverklaring

Over Juristo Online                                                                                                                                    

Juristo Online is een juridisch adviesbureau van de juriste: Gwenny Moonen-Titulaer.

Deze privacyverklaring gaat over alle gegevensverwerkingen – die naar u als persoon kunnen leiden – binnen mijn juridisch adviesbureau met de volgende contactgegevens:

Naam bedrijf: Juristo Online                                                                                                                                  Adres: Ulenpas 39, 5655 JB Eindhoven                                                                                               Contactpersoon: mw. Gwenny Moonen-Titulaer

Telefoon: 06-22037358
E-mailadres: gwenny@juristo-online.nl

Websites: https://www.juristo-online.nlen https://www.juristo.blog
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52142949.

Btw-identificatienummer (btw-id): NL001829706B21

Uw privacy                                                                                                                                                       

Uw privacy is belangrijk voor mij. Om die reden verzoek ik u deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

Houd u er rekening mee dat persoonsgegevens alle informatie, details of kenmerken kunnen bevatten, die direct of indirect tot identificeerbare personen kunnen leiden.

Juristo beschikt over de volgende websites: https://www.juristo-online.nlen https://www.juristo.blog. Op deze websites en al mijn diensten is de privacywetgeving (AVG/ GDPR) van toepassing. Zodra ik met uw persoonsgegevens te maken krijgen, dan ga ik daar met respect mee om.

Dit privacybeleid is op al mijn diensten van toepassing. Door gebruik te maken van mijn diensten en websites, geeft u aan van deze privacyverklaring kennis te hebben genomen en deze te accepteren.

Klacht indienen                                                                                                                                      

Natuurlijk help ik u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het rechtals verschaffer van uw persoonsgegevens om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de website van de AP

Ik ben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) maar ik help u graag met uw privacy gerelateerde vragen. Hiervoor kun u contact opnemen via gwenny@juristo-online.nl of via telefoonnummer: 0622037358.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ik kan de volgende persoonsgegevens verwerken wanneer u mijn websites bezoekt, zelf gegevens achterlaat via het contactformulier/telefonisch contact of een brief en wanneer u een overeenkomst met mij aangaat:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Geslacht;enkel wanneer ik een overeenkomst met u aan ga, de volgende: geslacht. Geslacht verwerk ik om u aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´.
 • Bedrijfsnaam- en – adresgegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • Betalingsgegevens
 • Uw IP-adres / domeinnaamcombinatie van gebruikers naar de website
 • Uw BTW nummer wanneer u een zakelijke klant bent
 • Cookies
 • Persoonsgegevens uit de casus die u aan mij voorlegt

Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Alle gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van een derde partij, zoals [voeg hier naam externe partij in, wanneer die er is].

Bijzondere persoonsgegevens 

Met bijzondere gegevens worden gegevens bedoeld waaruit uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of uw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast ook gegevens over uw gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee u geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk).

Het kan -in een enkel geval- zijn dat door de aard van uw adviesvraag of casus bijzondere persoonsgegevens van u door mij worden verwerkt. Ik verwerk enkel bijzondere persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan mij bekend heeft gemaakt en enkel voor het doel waarvoor u ze bekend maakte aan mij of wanneer u toestemming heeft gegeven deze gegevens te verwerken.

Op welke gronden er persoonsgegevens worden verwerkt

Als ik persoonsgegevens van u verwerk, dan heeft dat een reden. Ik verwerk uw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn dienstverlening;
 • Ik heb toestemming van u gekregen om ze te verwerken;
 • Ik heb een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens. Dat kan bijvoorbeeld zijn om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Ik heb in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer ik niet het recht heb uw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen dat ik mijn recht niet kan halen wanneer u niet voldoet aan uw verplichtingen, waardoor mijn bedrijfsvoering mogelijk risico loopt. Wanneer ik mijn dienstverlening uitvoer krijg ik van u tevens persoonsgegevens van de wederpartij of diens jurist. Ik gebruik deze gegevens onder andere voor de correspondentie over het geschil, maar natuurlijk ook voor de inhoudelijke behandeling ervan. Hier heb ik een gerechtvaardigd belang bij. Immers, zonder deze gegevens kan ik mijn overeenkomst met u niet nakomen en mijn werkzaamheden niet uitvoeren.
 • U heeft de persoonsgegevens aan mij bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

Onze doeleinden                                                                                                                                                 

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot mijn websites: https://juristo-online.nlen https://www.juristo.blog;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op mijn websites;
 • het aangaan (inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking) en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • het opnemen van contact met u, als u hierom vraagt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van mijn websites;
 • het verbeteren en evalueren van mijn websites en diensten;
 • u als de gebruiker op de hoogte te stellen van updates van de websites;
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn;
 • Om u te informeren over de (na)zorg verbonden aan de afgenomen dienst(en);
 • Om met u te communiceren en uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, via berichten per fysieke post of via telefonische berichtgevingen;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met mij.

Ik verzamel en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven worden beschreven tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen of dat ik dit op grond van de wet mag doen.

U heeft geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met mij te delen. Ik kan echter mijn dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die ik gebruik om een overeenkomst voor het uitvoeren van mijn diensten met u te sluiten.

Bewaartermijn                                                                                                                                             

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer mijn dienstverlening is afgerond bewaar ik de gegevens maximaal 36 maanden. Dit doe ik vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat u uw dossier nog nodig heeft en bij ons opvraagt of omdat een dossier alsnog vervolgactie nodig heeft.

Met factuurgegevens houd ik mij aan de wettelijke bewaartermijn.

Uw persoonsgegevens via het contactformulier op mijn website worden niet langer dan 3 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Ook wanneer u uw toestemming intrekt ten behoeve van de persoonsgegevens dan verwijder ik deze na 3 maanden.

Op het moment dat een bewaartermijn verstrijkt, zal ik uw persoonsgegevens verwijderen of de identificerende kenmerken zullen worden verwijderd.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens op mijn website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer u een review schrijft. Het gaat dan om uw voornaam en bedrijfsnaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Als ik uw persoonsgegevens openbaar maak op mijn website zal ik dit altijd met uw toestemming doen. U heeft bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Reacties op blog/vlogberichten

Wanneer u een reactie achterlaat op een blogbericht bent u verplicht uw naam en e-mailadres in te vullen. Bij uw naam mag u gerust een pseudoniem gebruiken om uw privacy te waarborgen.

Uw e-mailadres en uw IP-adres worden verzameld om spam tegen te gaan, maar ook om de reacties te modereren. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. Immers, het verzamelen van uw IP-adres heeft geen grote gevolgen voor uw privacy, aangezien we er niets anders mee doen dan spam tegen te gaan, terwijl wij er een groot belang bij hebben onze website spamvrij te houden.

Uw reactie kan worden meegenomen in zoekmachineresultaten.

U kunt altijd een reactie laten verwijderen door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. Mijn contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen

Ik kan persoonsgegevens ontvangen via derden, zoals via diensten van derde partijen. Denk hierbij aan mijn hostingprovider, mijn boekhouder, uwwederpartij en/of diens raadsman of -vrouw bij een conflict;de partij die mij in staalt stelt inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van mijn websiteen de server partij en voor zover dit in lijn is met de wet, bijvoorbeeld omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Het kan bovendien zo zijn dat we bij de uitvoering van onze dienstverlening genoodzaakt zijn bepaalde gegevens bekend te maken aan een derde partij om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of een van onze samenwerkingspartners/ juristen. Hierover informeer ik u vooraf.

Minderjarigen

Mijn website zelf en mijn diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via gwenny@juristo-online.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken                                                                                               

Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies en cookies ten behoeve van WordPress. In deze privacyverklaring geef ik een algemene toelichting over de cookies die ik verzamel. Voor exacte cookies verwijs ik u naar de cookieverklaring.

Cookies algemeen

Ten aanzien van mijn website verzamel ik gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

Via cookies of via vergelijkbare technologieën (hierna voor het gemak “cookies” genoemd) wordt informatie opgeslagen en/of gelezen. Dit wordt gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • te voorkomen dat u dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt (en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren). Deze cookie zijn niet verbonden aan een profiel van u.
 • bij te houden welke pagina’s u bezoekt (tracking cookies), om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn.

Jetpack cookies                    

Voor de cookies Jetpack voor WordPress verwijs ik u vriendelijk naar de cookieverklaring van Jetpack.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. De technische en functionele cookies die ik gebruik zijn voor het opslaan van gebruikersgegevens en het verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de website.

Analytische cookies

Verder maak ik gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google mij inzicht kan geven in hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken en om mij informatie over de effectiviteit van mijn campagnes te kunnen bieden. De informatie die ik daarbij verkrijg wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ik heb een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heb ik Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

U kunt Google Analytics cookies collectief uitzetten via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tracking cookies

Ik maak gebruik van zogenoemde tracking cookies. Hiervoor gebruik ik Google Adwords. Hiermee worden enkel relevante advertenties voor u geselecteerd en getoond. De selectie vindt plaats op basis van de door u eerder geselecteerde en geraadpleegde websites. De selectie wordt niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. Wel dient u hiervoor expliciet uw toestemming te geven.

In- en uitschakelen cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Ook kunt u ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken (cookies worden automatisch verwijderd na de houdbaarheidsdatum). Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via mijjn website advertenties vertonen aan u. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Websites van derden en links

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Veranderingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als ik de privacyverklaring wezenlijk wijzig, zal ik u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u mij hebt verstrekt.

Delen met derden

Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden met uw voorafgaande toestemming, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Accent Adviseurs kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • Opdrachtgevers kunnen verwerkers zijn die namens Juristo Online diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en ook uw gegevens verwerken. Denk bijvoorbeeld aan mijn hostingprovider, mijn boekhouder. Ik sluit een verwerkersovereenkomst met deze verwerkers af zodat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens;
 • In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden met collega partner HBO juristen. Zij hebben een samenwerkingscontract met mij en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben hier reeds een geheimhoudingsbeding voor getekend.
 • Derden aan wie ik gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrek of op uw verzoek gegevens deel in verband met het overdragen van uw gegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie gedeeld.

Uw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen onze uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met Accent Adviseurs opnemen via contact@accentadviseurs.nl.

Hieronder beschrijven wij uw rechten:

 • Recht in te zien/corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om al uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering en/of toestemming intrekken voor gebruik van uw persoonsgegevens, sturen naar contact@accentadviseurs.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één kalendermaand, op uw verzoek reageren. Indien wij deze termijn van één kalendermaand niet halen, zullen wij binnen dezelfde maand de reden van vertraging aan u melden.

Wij mogen onze reactietermijn met twee kalendermaanden verlengen, mits wij dit kunnen onderbouwen op grond van complexiteit van uw verzoek(en) en/of het aantal verzoeken van u.

Wij weigeren enkel een verzoek tot inzien, correctie of verwijdering bij hoge uitzondering: indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Een verzoek is kennelijk ongegrond indien niet is voldaan aan de randvoorwaarden voor een verzoek, of wanneer u buiten het recht van de wet AVG informatie opvraagt. Denk aan een inzageverzoek in persoonsgegevens van een ander. Een verzoek is buitensporig als een zeer disproportionele last op ons wordt gelegd, bijvoorbeeld bij wekelijks opvragen van uw dossiers. Wij hebben de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van kennelijk ongegrond dan wel buitensporig verzoek.

 • Recht tot rectificatie.U kunt een verzoek tot rectificatie sturen naar contact@accentadviseurs.nl.
 • Recht om vergeten te worden.U kunt uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Recht op beperking (ofwel bevriezen gegevens).Voor de uitoefening van uw recht op beperking (dit betekent dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt bevroren totdat een bezwaar of geschil is opgelost), kunt u ook uw verzoek richten aan contact@accentadviseurs.nl. Wij zullen gedurende de beperking uw persoonsgegevens alleen verwerken: met uw toestemming voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van bijv.: een rechtsvordering en of ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.
 • Recht op overdragen gegevens.Dit recht geeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons heeft verstrekt, om vervolgens de persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (anders dan Accent Adviseurs).

Dit recht geldt wanneer u toestemming geeft of dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

 • Recht tot bezwaar (verzet).Ook voor de uitoefening van uw recht op bezwaar, kunt u terecht bij ons via e-mail: contact@accentadviseurs.nl. U kunt uw recht op bezwaar in drie gevallen inroepen:
  1. Allereerst mag u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens, in verband met uw persoonlijke omstandigheden. De verwerking moet dan wel zijn gebaseerd op de behartiging van een gerechtvaardigd belang of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Wij zullen de verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang om de verwerking te laten staken.
  2. Ten tweede kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
  3. Ten derde kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met uw situatie verband houdende redenen.
 • Toestemming intrekken.Als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Accent Adviseurs. U kunt, wanneer u, u zich heeft opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de e-mail die u daarover ontvangt. Wanneer u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met mij via: gwenny@juristo-online.nl.

Beveiliging     

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. Daarnaast worden mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd doordat er periodiek testen worden uitgevoerd om de privacy risico’s in kaart te brengen. Tevens maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie en zullen e-mails met gevoelige persoonsgegevens worden versleuteld.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over onze beveiliging en/of uw verzamelende persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens bovenaan in deze privacyverklaring.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 20 september 2018.