Wat zijn de juridische consequenties als ik niets over aansprakelijkheid in mijn contract regel?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Juridische vragen

Wanneer je niets over aansprakelijkheid in je contract opneemt, dan gelden de wettelijke regels m.b.t. de aansprakelijkheid. Er moet sprake zijn van een tekortkoming, die tekortkoming moet de tekortschietende partij zijn toe te rekenen (lees: er mag geen sprake zijn van overmacht) en de tekortschietende partij moet in verzuim zijn (=in gebreke). Waar het om […]

Wanneer mogen onderhandelingen niet meer worden afgebroken?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Juridische vragen

De rechter heeft al in diverse belangrijke uitspraken de nodige handreikingen gegeven met betrekking tot het antwoord op deze vraag. Dit is namelijk in het geval wanneer de onderhandelingspartner van de partij die de onderhandelingen heeft afgebroken er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de onderhandelingen enigerlei contract zouden opleveren of wanneer er andere omstandigheden […]

Wat is de Service Level Agreement (SLA) eigenlijk voor een document en wat moet hier in staan?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Juridische vragen

De SLA zou in de praktijk meer aandacht moeten krijgen aangezien de toename van dienstverlening op afstand waarbij data of bedrijfskritische software op afstand wordt afgenomen (denk bijv. aan Cloud). Wat is de SLA eigenlijk voor document en wat moet er wel en niet in staan? De SLA, de Service Level Agreement is een contract waarin […]

Is de door mij ingeschakelde websitebouwer nu eigenaar van mijn website/logo?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Juridische vragen

Als je een website en/of een logo laat ontwerpen, zul je toch stil moeten staan bij het auteursrecht. Wanneer je hierover namelijk niets afspreekt, berust het auteursrecht namelijk bij de ontwerper van de website/logo. Dit betekent dus dat jij niet de ‘eigenaar’ bent en dus overgeleverd bent aan de ontwerper, die jou zelfs kan verbieden […]

Geldt de bedenktijd bij koop op afstand tevens bij aankopen door de ondernemer?

Geplaatst 36 reactiesGeplaatst in Juridische vragen

De Wet koop op afstand alsmede deze bedenktijd (14 dagen) geldt voor een ondernemer helaas niet. Vaak staat er in de algemene voorwaarden wat je moet doen bij annulering, soms ontbreekt dit echter. Nu is niet zo dat het ontbreken van een annuleringsmogelijkheid per definitie onredelijk is. Echter dit ligt wel weer aan de omstandigheden […]

Als je als Nederlandse partij een contract afsluit met een Belgische partij, welk recht is dan toepasselijk: het Nederlands of juist het Belgische? Of een ander (Europees?) recht?

Geplaatst 2 reactiesGeplaatst in Juridische vragen

Of het Nederlandse recht of dat van België van toepassing is, hangt van je activiteiten af en vooral waar je ze uitvoert. Verkoop je producten vanuit Nederland aan Belgische klanten, dan is het Nederlandse recht van toepassing. Het zelfde geldt voor dienstverlening die je in Nederland uitvoert voor een Belgische klant. Wanneer de dienstverlening echter in België […]

Zijn goede algemene voorwaarden nu echt zo belangrijk?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Juridische vragen

Het antwoord is ‘Ja’. Er zijn talloze redenen te bedenken waarom ze wel degelijk belangrijk zijn. Maar een van de belangrijkste is dat je, je aansprakelijkheid kunt inperken in de algemene voorwaarden. Helemaal uitsluiten is niet mogelijk. Echter aansprakelijkheid inperken tot redelijke proporties is heel goed mogelijk en ook echt aan te raden. Bovendien gelden de […]

Mijn klant betaalt niet.. Wat moet ik doen?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Juridische vragen

Hieronder beschrijven wij een aantal praktische tips om je te helpen bij klanten die niet betalen. Ga er niet vanuit dat ze stuk voor stuk allemaal wanbetalers zijn die kwaadwillig niet betalen maar probeer de vriendelijke benadering eerst! Tips: Helder communiceren en afspraken schriftelijk vastleggen. Het is belangrijk dat je goed en duidelijk afspreekt wat je […]