Je huidige arbeidscontracten laten herzien door nieuwe wetgeving (2015)?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Juridische vragen

Afgelopen week meldde zich een klant (zorgverlener) welke de vraag stelde, in het kader van de aankomende nieuwe wetgeving, wat voor soort arbeidscontracten zij moeten hanteren nu de afroepcontracten verboden zullen gaan worden.. Maar is dat ook zo, en wat verandert er nu precies? De huidige arbeidscontracten zullen in elk geval eens onder de loep […]

Is er meer aandacht voor privacy bij Internet of Things nodig?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Juridische vragen

“Ja, bedrijven die Internet of Things-apparaten die via het internet met elkaar communiceren aanbieden, moeten in hun privacyvoorwaarden duidelijk(er) zijn over welke gegevens zij precies verzamelen en gebruiken, voor welk doel dat gebeurt en hoe lang ze deze gegevens bewaren. Deze oproep doet Jacob Kohnstamm namens privacytoezichthouders in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Uitvoerend […]

Welke (juridische) aspecten komen er allemaal bij kijken als startende ondernemer?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Juridische vragen

In welke branche je ook aan de slag gaat, iedere startende ondernemer krijgt bij het starten van een bedrijf te maken met allerlei wetten en regels. Wat komt er zoal bij te kijken als startende ondernemer? De rechtsvorm. Ten eerste zul je een keuze moeten maken welke rechtsvorm jouw bedrijf wordt. Deze beslissing heeft gevolgen voor bepaalde […]

Wat valt er nu onder het begrip ‘relatie’ als we spreken over een relatiebeding in een contract?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Juridische vragen

In veel arbeidscontracten is een concurrentiebeding en een relatiebeding opgenomen. Maar het is lang niet altijd even helder wat nu precies de concurrerende werkzaamheden zijn, of wat er precies onder een “relatie” valt. Recentelijk nog stond het hof voor de vraag of de werknemer het relatiebeding had geschonden. Hoe kijkt de rechter naar een relatiebeding en legt hij dit begrip uit? Uit […]

Is het noodzakelijk als ondernemer een ontvangstbevestiging te sturen bij het sluiten van een digitaal contract?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Juridische vragen

Het antwoord op deze vraag is ‘Ja‘. Zo overwoog de rechter in onderstaande case dat het voor het tot stand komen van een overeenkomst noodzakelijk is dat de identiteit van de contractspartijen duidelijk moet zijn en dat in dat kader een elektronische ontvangstbevestiging had moeten worden gestuurd aan klant. Case In casu sloot een consument via […]

Heb je recht op doorbetaling van loon bij onderbreking van een periode onbetaald ouderschapsverlof door opname zwangerschapsverlof?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Juridische vragen

Het Europese Hof (zie onderstaande case) oordeelde onlangs dat wanneer een werkneemster een periode van onbetaald ouderschapsverlof onderbreekt voor zwangerschapsverlof, toch aanspraak kan maken op doorbetaling van loon. Ook wanneer in de cao als de voorwaarde staat dat daarvoor eerst betaald werk moet zijn verricht. Het antwoord luidt aldus ‘Ja’, zoals ook uit onderstaande case […]

Hoe dient de werkgever om te gaan met privacygegevens van zijn werknemer?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Juridische vragen

Afgelopen jaar heeft het college bescherming persoonsgegevens (CBP) geconstateerd dat veel werkgevers het niet zo nauw namen met het omgaan met persoonsgegevens van hun werknemers. Na het optreden van het CBP (dit kunnen torenhoge bestuurlijke boetes worden!) hebben zij wel hun werkwijze aangepast en de overtredingen beëindigd. Waar kunnen we aan denken? Aan de inzet […]