Zijn algemene voorwaarden nodig voor apps?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Blog

De algemene voorwaarden voor uw app bevatten behalve de voorwaarden waaronder de gebruiker de app mag gebruiken ook vaak een aantal andere zaken:  Ja, iedere mobiele applicatie heeft algemene voorwaarden nodig. U bepaalt namelijk met de algemene voorwaarden voor apps hoe uw gebruikers de app dienen te gebruiken en u beperkt de aansprakelijkheid van uw […]

Kan ik als ondernemer een domeinnaam opeisen?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Blog

Een domeinnaam moet worden geregistreerd en hierbij geldt dat degene die het eerste de domeinnaam registreert, de domeinnaam ook krijgt toegewezen. Echter wanneer meerdere partijen aanspraak maken op dezelfde domeinnaam ontstaat een geschil. Wie de domeinnaam vervolgens kan opeisen is afhankelijk van een aantal factoren en omstandigheden. Een van die factoren zou kunnen zijn dat […]

Wanneer ik ander bier tap uit een bepaald biermerk fust, levert dat dan merkinbreuk op?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Blog

De rechter oordeelde onlangs in een dergelijke situatie van wel. Deze vraag heeft dan ook betrekking op de uitspraak van deze rechter.  Wat was nu het geval?  Een evenementencentrum had een overeenkomst met Heineken welke inhield dat Heineken een tijd lang fusten met Heineken bier leverden en Heineken taps in bruikleen gaf.  Na het einde […]

Wat moet er in de statuten komen te staan?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Blog

De statuten zijn de spelregels van uw bedrijf. Elke organisatie heeft interne regels. Bij rechtspersonen zijn deze regels in eerste instantie opgenomen in de statuten (en verder vaak nog aanvullend in bijvoorbeeld een huisreglement). Er zijn verschillende rechtsvormen (organisaties) met rechtspersoonlijkheid zoals de vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, de bv en de nv. Deze kunnen allemaal statuten […]